Headline

Tag: ดาวน์โหลด โจ๊ก เกอร์ 789

เข้าน่านฟ้าอาหรับได้ ร่นระยะเวลารับคนไทยจากอิสราเอลกลับบ้าน

ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา (20 ต.ค.66) มีรายงานว่า การบินลำเลียงเพื่ออพยพแรงงานชาวไทยจากประเทศอิสราเอลของกองทัพอากาศไทย(ทอ.) มีข่าวดี ได้รับแจ้งจากรัฐบาลว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เจรจาขอบินเข้าน่านฟ้าประเทศกลุ่มประเทศอาหรับได้

กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันแล้ว 2 ราย หลังกาตาร์เป็นคน…