Headline

"จุตินันท์" คว้ารางวัลบุคลากรทรงคุณค่าทางการกีฬาคนพิการไทย

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ มอบรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬาให้กับ จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ผู้ล่วงลับหลังคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักกีฬาคนพิการไทย

ในงานประกาศเกียรติคุณ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม" ประจำปี 2565 ที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี อดีตประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ผู้ล่วงลับได้รับรางวัลผู้อุทิศตนให้กับการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการของไทย จนประสบความสำเรจ โดยมี ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ทายาทและประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล

"จุตินันท์" คว้ารางวัลบุคลากรทรงคุณค่าทางการกีฬาคนพิการไทย คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552-2565 โดยก่อนหน้านี้ ได้เป็นผู้จัดการทีมคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ปี 2548 เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาคนพิการของไทย ตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก อย่างเช่น พาราลิมปิกเกมส์ โดยทำงานร่วมกับ 5 สมาคมกีฬาคนพิการ คือ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย